అధికార పార్టీ ప్రచారానికి ప్రజల నుంచి భారీ స్పందన | Tirupati By Election 2021| Sakshi TV

रोजी प्रकाशित केले 6 एप्रिल, 2021
#Tirupati #AndhraPradesh #SakshiTV
Watch Sakshi TV LIVE - mrlevel.info/two/cYCYhaWDpZ7alnk/vhi-i
Watch Sakshi News, a round-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----
For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com
Like us on sakshitv
Follow us on sakshinews

टिप्पण्या

  • ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓట్ వేయ్యండి దుమ్ము దూలపండి

  • Gurumurthi anna dhe bamper majority gelupu 🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🌹🌹🌹🌹🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸💙💙💙💙jaihoo jagananna johar rajaanna jaihoo ysrcp 🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸💙💙💙💙💙 Nota v BJP bye bye zoom tha tha bye bye pappu naidu