ముఖ్యమంత్రి సంక్షేమ పాలనకు బ్రహ్మ రథం పట్టిన పల్లెలు | #YCPHugeVictory | Political Corridor

रोजी प्रकाशित केले 22 फेबृवारी, 2021
ముఖ్యమంత్రి సంక్షేమ పాలనకు బ్రహ్మ రథం పట్టిన పల్లెలు | #YCPHugeVictory | Political Corridor
#YCPHugeVictory #PanchayatElectionResults #PoliticalCorridor#PoliticalCorridor #PoliticalCorridorVideos ##PoliticalCorridorNews #TeluguLiveNews #SakshiTV
Watch Sakshi TV LIVE - mrlevel.info/two/cYCYhaWDpZ7alnk/vhi-i
Watch Sakshi News, a round-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----
For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : goo.gl/wD6jKj
Visit us @ www.sakshi.com
Like us on sakshitv
Follow us on sakshinews

टिप्पण्या

  • JAI JAGAN

  • Jagan dhabba channel chetta mounda bagane cover chethunnav Jagan uchha tagu

  • Good CM Jagan Anna jai Jagan jai jai Jagan Anna goodluck 👍🙏 Y S R C P good jab 👍👌🌹👈🙏

  • కింద పైన ఊపు మా జగన్ అన్న తోపు

  • జై జగనన్న